Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zajęcia w WTZ zostają zawieszone od 05.12.2020 do 31.12.2020