„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach podpisało umowy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych
o powierzenie grantu w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej
dla pracowników placówek działających przy Stowarzyszeniu, zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.