Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego od 24.10.2020 do 6.11.2020 zajęcia w WTZ zostają zawieszone.