ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nr. postępowania :  SION/2/2023

Bartoszyce 29-12-2023

ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
Ul. Bema 51A
11-200 Bartoszyce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dot: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej oraz rozbiórka budynków ul. Kętrzyńska 29-31 w Bartoszycach”.
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu – zaproszenie do składania ofert .
Zamawiający przeprowadził badanie, ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zaproszeniu do składania ofert, stosując zasadę równego traktowania ,uczciwej konkurencji i przejrzystości.
Wybrana została oferta nr 4

Wykonawcy:
BOG-DACH Sp. z o.o.
Kiertyny Wielkie 28A
11-200 Bartoszyce
za cenę 4 359 377,76 zł., który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu do składania ofert.

Punktacja przyznana ofertom:

Nr ofertawykonawcaLiczba pkt w kryterium ocenaliczba punktów ocenianej oferty
1Zakład Remontowo – Budowlany STOLBUD
Jan Podolak
ul. Nadbrzeżna 10
11-220 Górowo – Iławeckie
100 %93,75 %
2Jan Mierzwa Zakład Remontowo – Budowlany „MIERZBUD”
Wiewiórki 6
11-220 Górowo -Iławeckie
100 %85,80 %
3Przedsiębiorstwo usługowe
Adam Stadnik
Ul. Słoneczna 2/4
11-430 Korsze
100 %90,27 %
4BOG-DACH Sp. Z o.o.
Kiertyny Wielkie 28A
11-200 Bartoszyce
100%100 %

Zatwierdził:

 Lucyna Jędryczka
Prezes Stowarzyszenia Integracji
Osób Niepełnosprawnych
SION w Bartoszycach