Zapytanie ofertowe

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w  ramach art. 36   ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bartoszyce, 29.06.2023r.

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach
ul. Bema 51 A
11-200 Bartoszyce
tel. 0 89 762 01 75
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl                                                        

Szanowni Państwo,

                    Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach  zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych  realizowanych w ramach w projektu pn. „Droga ku zatrudnieniu- edycja II” zgodnie z umową Nr ZZO/000318/14/D dnia 10.05.2023r. w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 07.07.2023r.  godz. 12.30

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PFRON/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PFRON/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/PFRON/2023

Projekt „Droga ku zatrudnieniu – edycja II”

Biuro projektu:
ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce,
tel. 89 762 01 75