Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w BartoszycachIdea stworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej zrodziła się z wynikającej z głębi serca potrzeby pomocy osobom niepełnosprawnym. We współczesnym świecie ceniącym witalność, zdrowie i siłę fizyczną ludzie często zapominają o osobach dotkniętych dysfunkcjami. Placówki typu WTZ są odpowiedzią na wielorakie problemy z jakimi borykają się co dzień osoby niepełnosprawne. Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały w 2005 roku.

Celem realizowanych zajęć jest integracja społeczna rozumiana jako kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych (brata, sąsiada, ojca) i aktywizacja zawodowa czyli przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej (w zakładzie pracy chronionej bądź na otwartym rynku pracy).

Niniejsze zadania realizowane są w oparcie o 6 pracowni terapeutycznych:

Na ich bazie uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu. Mają możliwość poznawania i kształtowania pozytywnych relacji z innym domownikami oraz rozwijają swe możliwości i zdolności w kierunku nabywania konkretnych zawodów.

Program warsztatów trwa 3 lata. W tym czasie każdy z uczestników poznaje kolejno wszystkie pracownie. Dodatkowo uczestniczą w spotkaniach i imprezach okolicznościowych (typu bal karnawałowy czy choinka).

Kto może zostać uczestnikiem warsztatów?

Podstawą do zakwalifikowania do Warsztatów Terapii Zajęciowej jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w tego typu placówce oraz ukończenie 16 roku życia. Prowadzone przy naszym Stowarzyszeniu Warsztaty zapewniają opiekę i terapię 30 osobom o różnych schorzeniach. Budynek w którym znajduje się placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podjazd, szerokie drzwi czy odpowiednie sanitariaty zapewniają niezależność i komfort naszym podopiecznym. Dodatkowo Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim samochodem dzięki któremu zapewnia uczestnikom transport przed i po zajęciach.

Kontakt:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Bema 51a
11-200 Bartoszyce
tel.:89 764 0477

Kierownik: Jolanta Warmachowska