KOMUNIKAT

Zamawiający informuje, że zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia – Zaproszenia do składania ofert „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej oraz rozbiórka budynków ul. Kętrzyńska 29-31 w Bartoszycach”. Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej a załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do sporządzenia oferty.