Informacja – Zapytanie Ofertowe nr 01/ZAZ/2017

Na ogłoszone przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach zapytanie ofertowe na zakup i dostawę magla na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach wpłynęły trzy oferty złożone przez:

  1. Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o., ul. Lotnicza 60 A 26-001 Masłów
  2. F.U.H. ISPO Naprawa Remont i Konserwacja Urządzeń Pralniczych Jerzy Maciejski, Oś. na Stoku 45/12, 25-437 Kielce
  3. P.U.T. ALBA-SERVICE Sp. z o. o., ul. Nugat 4, 02-776 Warszawa
    Zestawienie ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.11. 2017 r.

 

Lp. Nazwa oferenta Suma punktów/uwagi
1. Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o., ul. Lotnicza 60 A 26-001 Masłów 100 pkt
2. F.U.H. ISPO Naprawa Remont i Konserwacja Urządzeń Pralniczych Jerzy Maciejski, Oś. na Stoku 45/12, 25-437 Kielce 88,33 pkt
3. P.U.T. ALBA-SERVICE Sp. z o. o., ul. Nugat 4, 02-776 Warszawa 95,53 pkt

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Fabryka Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o.,  ul. Lotnicza 60 A 26-001 Masłów za cenę brutto: 19 557,00 zł

 Uzasadnienie:

Zaproponowana oferta spełniła warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i otrzymała największą liczbę punktów.