Drums Alive

Podsumowanie projektu:

1. Organ administracji publicznej, do którego była adresowana oferta:
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2. Rodzaj zadania publicznego:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
– Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a)mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem
osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Termin realizacji zadania publicznego:
Data rozpoczęcia:
2023-09-01

Data zakończenia:
2023-10-31

W okresie od 01-09-2023 do 30-10-2023 Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ zrealizowało projekt pt „Drums alive” dofinansowany ze środków PFRON za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Skierowany był do 10 osób z niepełnosprawnościami.
Były to grupowe zajęcia ( 20 godzin) dla osób z niepełnosprawnością, także dla osób poruszających się na wózku .Zajęcia były formą zajęć fitness połączone z grą na perkusji z wykorzystaniem piłek gimnastycznych i pałeczek.
W ramach projektu zostały zakupione podstawki pod piłki oraz jednakowe koszulki dla uczestników projektu.
W/w działanie odbywało się w siedzibie Stowarzyszenia na Sali gimnastycznej lub na działce rekreacyjnej na świeżym powietrzu.Zajęcia prowadziła Pani Aleksandra Krawczyk, która współpracuje ze Stowarzyszeniem 2 lata.

Dokumenty do pobrania:
ankieta rekrutacyjna