Droga Ku Zatrudnieniu – Edycja II

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach

Zaprasza do udziału  w projekcie
”DROGA KU ZATRUDNIENIU- edycja II”

Termin realizacji projektu: od 01 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku
Celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez aktywizację zawodową 48 uczestników projektu z powiatu bartoszyckiego, obejmującą przeprowadzenie doradztwa zawodowego, warsztatów, szkoleń, staży oraz wsparcia trenera pracy.

Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny,
– zamieszkują powiat bartoszycki,
– pozostają bez zatrudnienia
nie osiągnęły wieku emerytalnego.

Oferujemy:
DORADZTWO ZAWODOWE
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
KURSY ZAWODOWE DO WYBORU
STYPENDIUM FINANSOWE
6 MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE

Zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu
– stypendium finansowe za udział w kursach zawodowych 
– zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji/kompetencji oraz certyfikat zawodowy
– stypendium stażowe dla osób odbywających staż zawodowy
– materiały szkoleniowe

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:
 ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 01 75
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

Rekrutacja trwa do 30.04.2024r.

Projekt dofinansowany jest ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2022 pn. Kierunek „Działamy razem” z dnia 29-10-2022r.

Ankieta Rekrutacyjna