Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Zarząd Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków,
które odbędzie się 08.06.2021 roku o godzinie 17.00
w sali gimnastycznej Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
ul. Bema 51 A.

 Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie.
 2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności SION za 2020r.
 3. Sprawozdanie finansowe SION za 2020r.
 4. Protokół Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
   i finansowego SION za 2020r.
 7. Informacja o projektach i działaniach realizowanych przez SION.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.
W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 08.06.2021r.
o godz. 17.15.

Zarząd
Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych
SION w Bartoszycach

25.05.2021r.