Bartoszyce, 10.07.2023r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach informuje o zakończeniu postępowania prowadzonego w ramach projektu pn. „Droga ku zatrudnieniu- edycja II” Nr. ZZO/000318/14/D realizowanego w ramach w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 1/PFRON/2023 wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. 

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 2/PFRON/2023  wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. 

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym  3/PFRON/2023  wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. 

Uzasadnienie:

Firma Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach złożyła oferty na realizację usług, które spełniły warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponowała cenę, która nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto Zakład Doskonalenia Zawodowego wykazał, że posiada doświadczenie w prowadzeniu grupowych szkoleń z zakresu kursów zawodowych „profesjonalny pracownik sprzątający”, „pomocnik kucharza” i „pracownik ochrony/dozorcy” w grupie szkoleniowej obejmującej osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.