DROGA KU ZATRUDNIENIU II

Bartoszyce, 12.07.2021r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach informuje o zakończeniu postępowania prowadzonego w ramach projektu pn. „Droga ku zatrudnieniu” Nr. ZZO/000234/14/D realizowanego w ramach w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 1/PFRON/2021 wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. 

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 2/PFRON/2021 wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. 

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym 3/PFRON/2021 wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. 

Uzasadnienie:

Firma Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach złożyła oferty na realizację usług, które spełniły warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponowała cenę, która nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto Zakład Doskonalenia Zawodowego wykazał, że posiada doświadczenie w prowadzeniu grupowych szkoleń z zakresu kursów zawodowych „pracownik gospodarczy”, „pomocnik kucharza” i „kurs komputerowy ECDL Base” w grupie szkoleniowej obejmującej jedynie osoby niepełnosprawne.  

Bartoszyce, 28.06.2021r.

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
ul. Bema 51 A
11-200 Bartoszyce
tel. 0 89 762 01 75
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl                                                        

Szanowni Państwo,

                    Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach  zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych  realizowanych w ramach w projektu pn. „Droga ku zatrudnieniu”  zgodnie z umową Nr ZZO/000234/14/D z dnia 23.12.2019r. z późn. zm. w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 08.07.2021r.  godz. 12.45

Kurs Zawodowy „Pracownik Gospodarczy”

Kurs Zawodowy „Pomocnik Kucharza”

Kurs Zawodowy „Kurs Komputerowy  ECDL Base”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie
„DROGA KU ZATRUDNIENIU”

Projekt skierowany jest do 16 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny
  • są w wieku 15 – 64 lata
  • zamieszkują powiat bartoszycki
  • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy:

  • zapoznać się z regulaminem projektu
  • wypełnić ankietę rekrutacyjną
  • dostarczyć orzeczenia o niepełnosprawności lub dokument równoznaczny

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:
ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 01 75
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

Rekrutacja trwa do 30.04.2021r.

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Dokumenty do pobrania:
Ankieta Rekrutacyjna
Regulamin Projektu