12.09.2023 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział Bartoszyce.
Dotyczyło one następujących zagadnień:
– Renta socjalna
– Renta z tytuły niezdolności do pracy
– 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
– Dodatek pielęgnacyjny
– Przeliczenia świadczeń
– Limity dla pracujących rencistów
– mLegitymacja
– Świadczenie wychowawcze 800+

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny!