Droga ku zatrudnieniu – III Edycja

Bartoszyce, 11.07.2022r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach informuje o zakończeniu postępowania prowadzonego w ramach projektu pn. „Droga ku zatrudnieniu” Nr. ZZO/000234/14/D realizowanego w ramach w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 1/PFRON/2022 wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. 

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym nr 2/PFRON/2022  wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. 

Przy zastosowaniu kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym  3/PFRON/2022  wybrano najkorzystniejszą ofertę szkoleniową firmy: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach, ul. 11- go Listopada 10, 11-200 Bartoszyce. 

Uzasadnienie:

Firma Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Bartoszycach złożyła oferty na realizację usług, które spełniły warunki udziału w postępowaniu oraz zaproponowała cenę, która nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto Zakład Doskonalenia Zawodowego wykazał, że posiada doświadczenie w prowadzeniu grupowych szkoleń z zakresu kursów zawodowych „pracownik gospodarczy”, „pomocnik kucharza” i „kurs komputerowy ECDL Base” w grupie szkoleniowej obejmującej jedynie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie 
„ DROGA KU ZATRUDNIENIU”

Projekt skierowany jest do 16 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny
 • są w wieku 15 – 64 lata
 • zamieszkują powiat bartoszycki
 • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

  Oferujemy:

 • Doradztwo  zawodowe
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Kursy zawodowe do wyboru
 • Stypendium finansowe
 • 6 miesięczne staże zawodowe
 • Zwrot kosztów dojazdu

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy:

 • zapoznać się z regulaminem projektu
 • wypełnić ankietę rekrutacyjną
 • dostarczyć orzeczenia o niepełnosprawności lub dokument równoznaczny

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:

ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 01 75
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

Rekrutacja trwa do 30.04.2022r.

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych