Droga Ku Zatrudnieniu – Edycja II

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie 
„DROGA KU ZATRUDNIENIU – EDYCJA II”

Projekt skierowany jest do 16 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny
 • zamieszkują powiat bartoszycki
 • nie osiągnęły wieku emerytalnego.
 • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

     Oferujemy:

 • Doradztwo  zawodowe
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Kursy zawodowe do wyboru
 • Stypendium finansowe
 • 6 miesięczne staże zawodowe
 • Zwrot kosztów dojazdu

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy:

 • zapoznać się z regulaminem projektu
 • wypełnić ankietę rekrutacyjną
 • dostarczyć orzeczenia o niepełnosprawności lub dokument równoznaczny

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:
ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 01 75
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

Rekrutacja trwa do 30.04.2023r.

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

HARMONOGRAM projektu „Droga ku zatrudnieniu” – edycja II

Kwiecień 2023 – Rekrutacja Uczestników

Maj 2023

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania– doradca zawodowy

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania – psycholog

– warsztaty z zakresu nabywania umiejętności i kompetencji społecznych

Czerwiec 2023

–warsztaty z zakresu nabywania umiejętności i kompetencji zawodowych

– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

– indywidualne konsultacje z psychologiem

Lipiec – sierpień – wrzesień 2023 – Kurs zawodowy do wyboru

– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

– indywidualne konsultacje z psychologiem

Październik – marzec 2023

– staż zawodowy – 6 miesięcy

– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

– indywidualne konsultacje z psychologiem