Warsztaty Szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej

UWAGA: REKRUTACJA DO KOŃCA KWIETNIA!!!

Warsztaty Szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warsztaty Szkoleniowe dotyczące zdrowego trybu życia.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION, organizuje:

 1. Profesjonalne warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 20 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub inny dokument równoważny, które odbędzie się w maju 2014r. Podczas szkolenia poznamy m.in. etapy pierwszej pomocy, dowiemy się o zasadach zabezpieczenia osoby udzielającej pomocy, a także poznamy techniki zabezpieczenia miejsca wypadku. Nauczymy się także resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach, wykorzystania pozycji bezpiecznej oraz nabędziemy umiejętności szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Szkolenie prowadzone będzie przez ratownika medycznego. Każdy uczestnik po zakończonym kursie otrzyma certyfikat jego ukończenia.

  Ogólna liczba godzin – 5,5
  Termin maj 2014 r.

 2. Warsztaty szkoleniowe dotyczące zdrowego trybu życia. Warsztaty będą polegały na kształtowaniu „zdrowej osobowości” pod względem emocjonalnym, psychicznym oraz społecznym poprzez przeprowadzenie zajęć sprzyjających integracji grupy, dotyczących niepowtarzalności i wzmacniania poczucia własnej wartości. Zajęcia także dostarczą uczestnikom projektu wiedzy na temat rożnych aspektów zdrowia ( projekcja filmów video o tematyce zdrowotnej), zmotywują uczestników do dbałości o higienę osobistą ( spotkania z pielęgniarką poświęcone higienie osobistej) oraz będą miały charakter profilaktyczny ukierunkowany na zapobieganie chorobom zakaźnym.

  Ogólna liczba godzin – 10
  Termin: maj 2014r.

Zapraszamy do Biura Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ w Bartoszycach
ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce, tel./fax. 89 764 04 77

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl
Zapraszamy także na naszą stronę internetową
www.sionbartoszyce.pl

Ankieta rekrutacyjna PDF

Ankieta rekrutacyjna DOCx

Warsztaty Szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej

UWAGA: REKRUTACJA DO KOŃCA KWIETNIA!!!

Warsztaty Szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warsztaty Szkoleniowe dotyczące zdrowego trybu życia.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION, organizuje:

 1. Profesjonalne warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 20 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub inny dokument równoważny, które odbędzie się w maju 2014r. Podczas szkolenia poznamy m.in. etapy pierwszej pomocy, dowiemy się o zasadach zabezpieczenia osoby udzielającej pomocy, a także poznamy techniki zabezpieczenia miejsca wypadku. Nauczymy się także resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach, wykorzystania pozycji bezpiecznej oraz nabędziemy umiejętności szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Szkolenie prowadzone będzie przez ratownika medycznego. Każdy uczestnik po zakończonym kursie otrzyma certyfikat jego ukończenia.

  Ogólna liczba godzin – 5,5
  Termin maj 2014 r.

 2. Warsztaty szkoleniowe dotyczące zdrowego trybu życia. Warsztaty będą polegały na kształtowaniu „zdrowej osobowości” pod względem emocjonalnym, psychicznym oraz społecznym poprzez przeprowadzenie zajęć sprzyjających integracji grupy, dotyczących niepowtarzalności i wzmacniania poczucia własnej wartości. Zajęcia także dostarczą uczestnikom projektu wiedzy na temat rożnych aspektów zdrowia ( projekcja filmów video o tematyce zdrowotnej), zmotywują uczestników do dbałości o higienę osobistą ( spotkania z pielęgniarką poświęcone higienie osobistej) oraz będą miały charakter profilaktyczny ukierunkowany na zapobieganie chorobom zakaźnym.

  Ogólna liczba godzin – 10
  Termin: maj 2014r.

Zapraszamy do Biura Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ w Bartoszycach
ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce, tel./fax. 89 764 04 77

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl
Zapraszamy także na naszą stronę internetową
www.sionbartoszyce.pl

Ankieta rekrutacyjna PDF

Ankieta rekrutacyjna DOCx