Pracownia modelarska

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej zajmują szczególne miejsce terapii osób niepełnosprawnych. Stanowią one możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową. Jedną z form takiej terapii w nowo powstałej pracowni modelarskiej.
W pracowni zostało utworzonych 5 stanowisk przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Pracowni Modelarskiej znajdują się dwa pomieszczenia: Jedno z maszynami oraz drugie przystosowane do drobnych robótek stolarskich. Na zajęciach uczestnicy robią m.in. karmniki dla ptaków zajmują się pod wprawnym okiem terapeuty rzeźbą. Znajdują się tam takie maszyny jak: Obrabiarka wieloczynnościowa (frezarka, dyma, szlifierka, urządzenia wiertarskie) Oraz odciąg trocin, pilarka tarczowa poprzeczno wzdłużna. Posiadamy także trzy wyrzynarki, wiertarko-wkrętarkę, heblarkę ręczną, lutownicę, młotki, piły, dłuta, pilniki.

Pracownia artystyczna

W pracowni artystycznej realizowana jest terapia poprzez sztukę. Zajęcia w pracowni mają na celu rehabilitację zawodową poprzez zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami plastycznymi, umiejętnością rozróżniania barw podstawowych i pochodnych, posługiwania się paletą barw oraz pomysłowością w wykorzystaniu różnorodnych materiałów. Podczas pracy uczestnicy wykorzystują różne materiały, narzędzia i pomoce, np.: płótna, papier, glinę, bibułę, farby, itp. Zajęcia w warsztacie artystycznym dają uczestnikom możliwość wyrażania tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Pracownia artystyczna zajmuje się rozwijaniem szczególnych uzdolnień i zainteresowań, pobudzaniem wyobrażni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnej rąk oraz koordynacji wzrokowo ruchowej.

{gallery}wtz/artystyczna{/gallery}

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w BartoszycachIdea stworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej zrodziła się z wynikającej z głębi serca potrzeby pomocy osobom niepełnosprawnym. We współczesnym świecie ceniącym witalność, zdrowie i siłę fizyczną ludzie często zapominają o osobach dotkniętych dysfunkcjami. Placówki typu WTZ są odpowiedzią na wielorakie problemy z jakimi borykają się co dzień osoby niepełnosprawne. Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały w 2005 roku.

Celem realizowanych zajęć jest integracja społeczna rozumiana jako kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych (brata, sąsiada, ojca) i aktywizacja zawodowa czyli przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej (w zakładzie pracy chronionej bądź na otwartym rynku pracy).

Niniejsze zadania realizowane są w oparcie o 6 pracowni terapeutycznych:

Na ich bazie uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu. Mają możliwość poznawania i kształtowania pozytywnych relacji z innym domownikami oraz rozwijają swe możliwości i zdolności w kierunku nabywania konkretnych zawodów.

Program warsztatów trwa 3 lata. W tym czasie każdy z uczestników poznaje kolejno wszystkie pracownie. Dodatkowo uczestniczą w spotkaniach i imprezach okolicznościowych (typu bal karnawałowy czy choinka).

Kto może zostać uczestnikiem warsztatów?

Podstawą do zakwalifikowania do Warsztatów Terapii Zajęciowej jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w tego typu placówce oraz ukończenie 16 roku życia. Prowadzone przy naszym Stowarzyszeniu Warsztaty zapewniają opiekę i terapię 30 osobom o różnych schorzeniach. Budynek w którym znajduje się placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podjazd, szerokie drzwi czy odpowiednie sanitariaty zapewniają niezależność i komfort naszym podopiecznym. Dodatkowo Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim samochodem dzięki któremu zapewnia uczestnikom transport przed i po zajęciach.

Kontakt:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Bema 51a
11-200 Bartoszyce
tel.:89 764 0477

Kierownik: Jolanta Warmachowska

Pracownia krawiecka

Pracownia krawiecka umożliwia kształtowanie i rozwój zdolności manualnych, poznawczych, uczy cierpliwości i odwagi aby rozpocząć pracę i starnnie ją wykonać.

Uczestnicy nabywają umiejętnści posługiwania się igłą, nożyczkami, maszyną do szycia, żelazkiem, poznają ściegi podstawowe i ozdobne oraz zdobienie przez aplikacje. Za pomocą igły i nitki wyszywają różnymi technikami obrazy, które zdobią ściany naszej pracowni. W pracowni krawieckiej powstają poduszki , fartuszki kuchenne i dziecięce , obrusy , mereżk, toreżki torebki ozdabiane cekinami , koralikami oraz suknie na występy z tkanin które posiadamy w pracowni.

{gallery}wtz/krawiecka{/gallery}

Pracownia gospodarstwa domowego

W Pracowni Gospodarstwa Domowego, zaradności osobistej oraz treningu ekonomicznego uczestnicy uczą się przygotowywać podstawowe posiłki, robić zakupy, wyprać i uprasować ubranie, nakryć do stołu. W pracowni tej uczestnicy uczą się gospodarować powierzonymi środkami w ramach tzw. treningu ekonomicznego, dokonywać wyboru odpowiedniego produktu. Biorą udział w opracowaniu jadłospisu, poznają zasady racjonalnego żywienia. Uczą się obsługi dostępnych urządzeń kuchennych. W pracowni gospodarstwa domowego uczymy uczestników samodzielnego przygotowywania prostych posiłków przestrzegając zasad higieny osobistej. Dążymy do tego, aby podjęte działania w tej pracowni pozwoziły w miarę ich możliwości funkcjonować samodzielnie.


 

{gallery}wtz/gospodarstwa_domowego/{/gallery}

Pracownia komputerowa

W pracowni znajduje się pięć stanowisk komputerowych podłączonych do sieci inetrnetowej. Dodatkowym wyposażeniem  pracowni są: drukarka laserowa i atramentowa, projektor multimediany, laptop, foliogram, aparat i kamera cyfrowa, laminarka, bindownica, zestaw kina domowego, telewizor oraz kserokopiarka. Uczestnicy w pracowni komputerowej mają możliwość  poznania obsługi komputera.

Przepisując teksty, tworzą druki na potrzeby warsztatu. Wykonują zaproszenia, karty świąteczne, wizytówki, dyplomy, itp.  Zajęcia mają na celu poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego i biurowego, rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem i współpracującymi z nim urządzeniami, korzystanie z komputera jako narzędzia do komunikowania się, rozwijanie zainteresowań, wyszukiwanie informacji w różnych źródłach i świadome korzystanie z nich, wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie,  wykorzystanie komputera w procesie poznawania różnych dziedzin wiedzy, dostrzeganie korzyści i negatywnych stron wynikających z pracy z komputerem.