Zapytanie ofertowe

Bartoszyce, dnia 11.08.2012r.

Szanowni Państwo,

                  Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (cena brutto winna określać koszt 1 godziny zajęć) z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Krok ku zatrudnieniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

                  Odbiorcami projektu będą osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny; są w wieku 18-64 lata; zamieszkują powiat bartoszycki; są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Działania obejmują prowadzenie spotkań indywidualnych w ramach rekrutacji, konsultacje w celu sporządzenia Indywidualnego Planu Działania oraz warsztaty grupowe. Wykonawca winien udokumentować uprawnienia i umiejętności z zakresu w/w usługi  oraz stosowne doświadczenie  w prowadzeniu  zajęć. Na wykonanie zadania przewidziana jest umowa zlecenie.

Termin składania oferty – 27.08.2012r godzina 1200
Miejsce złożenia oferty – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 51A, 11-200 Bartoszyce, Biuro projektu.

 

 Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Valider

Koło sportowe Valider

powstało we wrześniu 2002 roku z inicjatywy prezes SION pani Lucyny Jędryczki.

Nazwa koła powstała ze splotu dwóch wyrazów valid i lider co w wolnym tłumaczeniu można interpretować jako – niepełnosprawny lider lub lider usprawnienia. Początkowo należało do niego 6 zawodników, a kadrę trenerską tworzyło dwóch ludzi Leszek K. i Jarosław P.

Obecnie skład Validera tworzą następujący zawodnicy:

Arkadiusz Monkiewicz (lekkoatletyka, bowling, warcaby),
Kazimierz Stachelek (lekkoatletyka, bowling, pływanie),
Andrzej Suski (lekkoatletyka, bowling, szachy),
Maciej Dembowski (lekkoatletyka, bowling),
Piotr Jacyno
(lekkoatletyka, bowling, szachy),
Wiesław Matejuk (pływanie, bowling, lekkoatletyka),
Maciej Pietrusiński (bowling, szachy),
Joanna Zawierucha
(bowling, pływanie),
Arnold Słodkowski (lekkoatletyka),
Dariusz Kuśnierz
(bowling, pływanie),
Justyna Baranowska
(bowling, pływanie, lekkoatletyka),
Krzysztof Zdanowicz
(lekkoatletyka),
Adam Świtkowski (lekkoatletyka, bowling),
Anna Szulc (bowling, pływanie).

Obecna kadra trenerska składa się z dwóch członków: Są nimi Dariusz Walczak i Jarosław Pastuła (opiekun i dobry duch koła). Dzięki zaangażowaniu zawodników i trenerów Valider w ciągu siedmiu lat istnienia wielokrotnie odnosił sukcesy na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski jak i na Wojewódzkich Spatakiadach Osób Niepełnosprawnych, województwa warmińko-mazurskiego.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

11-200 BartoszyceSprzęt rehabilitacyjny - Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
ul. Generała Bema 51A
Tel./fax 89 764 04 77

Z usług wypożyczalni można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Istnieje możliwość transportu wypożyczonego sprzętu o większych gabarytach!
Wypożyczalnia świadczy usługi na rzecz osób przebywających na terenie powiatu bartoszyckiego.
W sytuacjach szczególnych, a w razie potrzeby udzielamy pomocy także osobom mieszkającym poza powiatem.

Sprzęt mogą wypożyczać osoby niepełnosprawne, które:

  1. utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  2. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  3. wykażą się pisemnym wskazaniem sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczenia, wystawionym przez lekarza lub rehabilitanta, a w przypadku sprzętu pielęgnacyjnego uzasadnią potrzebę jego wypożyczenia.

Wypożyczalnia posiada:

Wypożyczalnia oferuje urządzania do terapii i ćwiczeń indywidualnych, których stosowanie wspomaga rehabilitację i nie wymaga nadzoru specjalisty oraz sprzętu pielęgnacyjny i wspomagający, który osoba niepełnosprawna lub jej opiekun może po instruktażu stosować samodzielnie.

Sprzęt rehabilitacyjny:

Wózki inwalidzkie, wózki do aktywnej rehabilitacji, rowery rehabilitacyjne, roboty do ćwiczeń czynno-oporowych kończyn dolnych i górnych, chodziki trójkołowe składane, chodziki z siedziskiem, balkoniki, podpórki, laski, kule: łokciowe, pachowe, kule typu trójnóg, czworonóg.

Sprzęt wspomagający:

Podnośniki transportowo-kąpielowe, kliny, walki i materace rehabilitacyjne.

Sprzęt pielęgnacyjny:

Łóżka pielęgnacyjno-rehabilitacyjne, krzesła sanitarne, ławki na wannę, taborety prysznicowe, materace przeciwodleżynowe.

Świadczymy usługi w zakresie:

Naprawy i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

Serdecznie zapraszamy.