Otwarcie ZAZ w Bartoszycach

Licznie zaproszeni goście, w tym Burmistrz Miasta Bartoszyce pan Piotr Petrykowski oraz Zastępca Burmistrza Miasta Bartoszyce pani Monika Rejf, mogli podziwiać oraz pogratulować Stowarzyszeniu wspaniałej inicjatywy okupionej ogromnym wysiłkiem i pracą wielu osób. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele woj. warmińsko–mazurskiego, w osobach Wicemarszałek pani Wioletty Śląskiej – Zyśk, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego pani Wiesławy Przybysz oraz Dyrektora Oddziału PFRON w Olsztynie pana Kamila Petynki.

{youtube}ipIRpOhVIDg{/youtube}

Liczną grupę stanowiły osoby wspierające Stowarzyszenie: przedstawiciele lokalnych samorządów, Radni Rady Miasta Bartoszyce, dyrektorzy i pracownicy JST oraz instytucje i osoby zaprzyjaźnione. Przewodnicząca Stowarzyszenia pani Lucyna Jędryczka oprowadziła gości po odremontowanych i doskonale przystosowanych obiektach którymi dysponuje Stowarzyszenie, a kierownik pan Arkadiusz Stec przybliżył historię powstawania zakładu oraz idee, która mu przyświeca.

{gallery}gallery/2015/19032015_otwarcie_zaz/{/gallery}

Celem ZAZu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o stopniu umiarkowanym, jeśli dodatkowo stwierdzono u tych osób autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. W Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych jest 25 osób z ustalonym stopniem niepełnosprawności w czterech działach: mała gastronomia, rękodzieło artystyczne i mała poligrafia, pralnia oraz pielęgnacja terenów zielonych i usług porządkowych. Na zakończenie spotkania Stowarzyszenie przygotowało atrakcję w postaci przedstawienia teatralnego, w którym głównymi aktorami byli podopieczni Stowarzyszenia SION.

Odwiedziny Kupidyna

 

W  piątek 06.02.2015r. odbyła się zabawa Walentynkowa dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,na której specjalnym gościem był Zakład Aktywizacji Zawodowej. Zabawa była bardzo udana, zarówno dla uczestników WTZ jak i dla ZAZ, ponieważ organizowane były konkursy z nagrodami. Na imprezie była bardzo skoczna muzyka, do której wszyscy chętnie tańczyli. Ponatto w połowie imprezy pojawił się kupidyn, który rozdawał wszystkim uczestnikom drobne upominki. Zarówno uczestnicy jak i organizatorzy byli bardzo zadowoleni z przebiegu tej imprezy.

Na pewno te Waletynki zostaną na długo w naszej pamięci.

{gallery}/gallery/2015/06022015_waletynki/{/gallery}

{youtube}NWQzmzgJWVk{/youtube}

Zabawa Walentynkowa w WTZ Bartoszyce 2015

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dnia 4.12.2014 w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bartoszycach odbyło się przedstawienie pt. „Wystarczy uwierzyć w siebie, a wszystko będzie możliwe” z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Na przedstawienie w którym uczestniczyły małe Przedszkolaczki udali się wszyscy uczestnicy WTZ.

{gallery}gallery/2014/04122014_dzien_niepelnosprawnych/{/gallery}

Ambasador EFS 2014

 

Dyplom EFS Ambasador 2014

Dnia 5 listopada w Filharmonii  warmińsko- mazurskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród  w ramach konkursu Ambasador EFS 2014. Wśród wyróżnionych znalazł się projekt Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach pt. „Krok ku zatrudnieniu”.
Konkurs Ambasador EFS w ramach dobrych praktyk POKL od sześciu lat organizowany jest  z inicjatywy instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko- mazurskim. W tegorocznej edycji zostało wyróżnionych piętnaście najwyżej ocenionych projektów w czterech kategoriach: rynek pracy, integracja społeczna, przedsiębiorczość/transfer wiedzy i edukacja.  
 

Zapytanie ofertowe 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE  01/2014

na zakup pralnicowirówki, pralki, pralki profesjonalnej, suszarki oraz magla nieckowego na potrzeby  wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach

(kod CPV 42000000-6 Maszyny przemysłowe)

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,

 ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce,

tel//fax. 89 764 04 77

strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl

e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pralnicowirówki, pralki, pralki profesjonalnej, suszarki oraz magla nieckowego na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją:
 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

Minimalne wymagania techniczne:

1.

Pralnicowirówka

1

Wielkość wsadu: 23 kg

Prędkość wirowania: 900 obr./min.

Ilość programów: 6

Gabaryty: 880x1042x1344 mm

Zasilanie: elektryczne

2.

Pralka półprofesjonalna

1

Wielkość wsadu: 8 kg

Prędkość wirowania: 1200 obr./min.

Wymiary:Sz x Gł x W: 595 x 600 x 890 mm

3.

Pralka profesjonalna

1

Pojemność: 10 kg

Prędkość obrotowa: 1000 obr./min.

Wymiary W x Sz x Gł. [mm]:  965 x 686 x 785

Klasa efektywności energetycznej: A

Podłączenie wody zimnej i wody gorącej

System kontroli piany

Klasa efektywności prania: A

Klasa efektywności odwirowania: B

4.

Suszarka

1

Wielkość wsadu: 14 kg

Zasilanie: elektryczne

Gabaryty: 806x860x1850 mm

Pojemność bębna: 282 l

Moc: 18,4 kW

5.

Magiel nieckowy

1

Długość wałka: 140 cm

Średnica wałka: 25 cm

Równomierny nacisk gwarantuje bardzo wysoką jakość prasowania

Sterowanie mikroprocesorowe: wydajne i przyjazne dla użytkownika

Elektroniczna regulacja temperatury: lepszy rozkład ciepła i obniżone zużycie energii

Łatwy dostęp do ważnych elementów: prosty serwis

Istotne zabezpieczenia: standardowo i przycisk awaryjnego wyłączenia

Standardowy podgrzew: 380 V (opcja: 220 V)

III. Termin realizacji zamówienia:

– do 18.11.2014.

IV. Kryteria wyboru oferty:

– cena 100%

V. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru nr 1 oraz 2 zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.
 3. Podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Zdjęcia i opis produktów.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce w terminie do 07.11.2014  do godziny 14.00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 07.11.2014 o gdz. 14.30 w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A.

VII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
 4. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A do dnia 18.11.2014 r.

 

Zapraszamy do składania ofert

Z poważaniem:

Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy

 2. Wykaz

 3. Oświadczenie

Zapytanie ofertowe 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE  02/2014

na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach

(kod CPV 39220000-0– 39221000-7)

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,

 ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce,

tel//fax. 89 764 04 77

strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl

e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego na potrzeby  wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach.
 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

Minimalne wymagania techniczne:

1.

Chłodziarko-zamrażarka

1

Pojemność netto 280,0 l, (chłodziarka 244.0l, zamrażarka 36.0l)

Zamrażalnik wewnętrzny, na górze Sterowana elektronicznie z wyświetlaczem LED

Automatyczne oszranianie w chłodziarce

Alarm optyczny, w przypadku pozostawienia otwartych drzwi

Dynamiczne chłodzenie, wentylator

2 przezroczyste pojemniki na warzywa na prowadnicach teleskopowych z regulacją wilgotności

Funkcja Supermrożenie

Klasa energetyczna A+/ul>

2.

Chłodziarka

2

Chłodziarka wolnostojąca o szerokości 49.4 cm, pojemności całkowitej netto 102 l, z automatycznym rozmrażaniem, w klasie energetycznej A+.

Wysokość [cm]

84.7

Szerokość [cm]

49.4

Głębokość [cm]

49.4

3.

Piekarnik elektryczny

1

Wymiary bez elementów wystających (SxWxG)  59,4 x 59,4 x 56,7 cm

Klasa energetyczna A -20% Napięcie zasilania 230 V Moc przyłączeniowa 3,5 kW

4.

Kuchnia elektryczna

1

Kuchnia elektryczna z płytą indukcyjną, wielofunkcyjna, o szerokości 50 cm, z termoobiegiem, grillem, w klasie energetycznej A+.

5.

Piec do pizzy

1

Piec jednokomorowy,

Wymiary: 980x920x420 mm

6.

Naświetlacz do jaj

1

Wykonany ze stali nierdzewnej

Wymiary: 184x460x380 mm
Jednorazowy wsad: 30 jaj

7.

Zmywarka do naczyń

1

• programator elektroniczny
• pompa spustowa wody
 z funkcją wyparzania
• wydajność: do 350 talerzy/h

8.

Waga pomostowa

1

Obciążenie max 60 kg, szalka nierdzewna 420×510 mm

III. Termin realizacji zamówienia:

– do 18.11.2014.

IV. Kryteria wyboru oferty:

– cena 100%

V. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru nr 1 oraz 2 zapytania ofertowego.

 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 3. Podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 4. Opis i zdjęcia produktów.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce w terminie do 07.11.2014  do godziny 14.00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 07.11.2014 o gdz. 14.30 w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A.

VII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
 4. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A do dnia 18.11.2014 r.

 

Zapraszamy do składania ofert

 

Z poważaniem:

Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy
 2. Wykaz
 3. Oświadczenie

 

Zapytanie ofertowe 03/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE  03/2014

na zakup fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń ogrodniczych na potrzeby  wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach

(kod CPV 16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy )

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,

 ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce,

tel//fax. 89 764 04 77

strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl

e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń ogrodniczych na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach
 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

Minimalne wymagania techniczne:

1.

Traktorek ogrodowy + pług śnieżny (komplet)

1

Szerokość koszenia 84 cm

Pojemność kosza: 200l

Łańcuchy na koła

System koszenia: zbieranie, mulczowanie

2.

Przyczepka do traktorka

1

Ładowność: 150 kg

3.

Nożyce spalinowe

1

Moc kW/KM: 0,75/1,0

Pojemność skokowa: 27,2

Długość listy tnącej cm: 60

4.

Piła spalinowa

1

Moc kW/KM: 1,5/2,0

Pojemność skokowa: 31,8

Długość prowadnicy cm: 35

5.

Odkurzacz ogrodowy

1

Moc kW/KM: 0,7/1,0

Pojemność skokowa: 27,2

Wydajność turbiny m3/h    710

6.

Kosa spalinowa

1

Moc kW/KM:0,75/1,0

Pojemność skokowa: 27,2

Standardowe narzędzie tnące: Głowica żyłkowa AC 25-2

7.

Kosiarka spalinowa

1

Szerokość koszenia: 46 cm,

pojemność kosza na trawę 55 l

Prędkość km/h 3,7

8.

Odkurzacz piorący

1

Odkurzacz przystosowany do dogłębnego czyszczenia dywanów, podłóg twardych, ścian, mebli oraz tapicerki samochodowej.

III. Termin realizacji zamówienia:

– do 18.11.2014.

IV. Kryteria wyboru oferty:

– cena 100%

V. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru nr 1 oraz 2 zapytania ofertowego.
 2. Podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 3. Zdjęcia i opis sprzętu.
 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce w terminie do 07.11.2014  do godziny 14.00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 07.11.2014 o gdz. 14.30 w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A.

VII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
 4. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A do dnia 18.11.2014 r.

 

Zapraszamy do składania ofert

Z poważaniem:

Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy

 2. Wykaz

 3. Oświadczenie

 

Zapytanie ofertowe 04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE  04/2014

na zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu  komputerowego  na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach

(kod CPV 30236000-2Różny sprzęt komputerowy)

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,

 ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce,

tel//fax. 89 764 04 77

strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl

e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu  komputerowego  na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach na potrzeby wyposażenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach
 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

Minimalne wymagania techniczne:

1.

Kolorowa kserokopiarka

1

Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni
System tonera Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkośd kopiowania /
drukowania
A4: Kolor do 45 str./min.
Mono do 55 str./min.

2.

Telefaks

1

Dodatkowa słuchawka bezprzewodowa

3.

Router

1

adsl

 

Switch

 

16×10/100Mb

4.

Komputer stacjonarny PC + monitor, głośniki, myszka, klawiatura

1

PROC INTEL Core i5-4460 3.2GHz LGA1150 BOX

Płyta H81MVG4/H81/DDR3/SATA3/USB3/s.1150

RAM 8GB DDR3, VGA ZINTEGROWANA, DVDRV, MYSZ OPTYCZNA, DYSK 1T, KLAWIATURA, OBUDOWA, Professional 7 SP1 OEM 64Bit POLISH MONITOR 21,5”, zasilacz

5.

Laptop

1

15,6”/i5-4210U/4GB/500GB/GT820M-2GB/DND

6.

Drukarka laserowa kolorowa

1

Urządzenie wielofunkcyjne Color LaserJet Prp MFP M276nw

III. Termin realizacji zamówienia:

– do 18.11.2014.

IV. Kryteria wyboru oferty:

– cena 100%

V. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru nr 1 oraz 2 zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 3. Podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 4. Zdjęcia i opis produktów.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce w terminie do 07.11.2014  do godziny 14.00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 07.11.2014 o gdz. 14.30 w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A.

VII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
 4. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A do dnia 18.11.2014 r.

Zapraszamy do składania ofert

Z poważaniem:

Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy

 2. Wykaz

 3. Oświadczenie

 

Zapytanie ofertowe 05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE  05/2014

na zakup mebli biurowych na potrzeby wyposażenia  Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach

 (kod CPV 39130000-2)  

I. Zamawiający

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach,

 ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce,

tel//fax. 89 764 04 77

strona internetowa: www.sionbartoszyce.pl

e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

NIP 743-16-01-64, REGON 510651665.

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli biurowych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach.
 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa

Ilość

Minimalne wymagania techniczne:

 

Biurko

3

Cechy produktu:
• wykonane z płyty meblowej laminowanej

• blat zaokrąglony grubości 25 mm
• tył biurka wykończony z płyty meblowej (może stać na środku pomieszczenia)
• szafka, 3 szuflady, półka na klawiaturę

Wymiary:
szerokość: 132 cm
głębokość: 60 cm
wysokość: 78 cm

 

Biurko

2

Cechy produktu:

 • Biurko narożne biurowe,
 • Praktyczne, solidne biurko komputerowe o blacie i nogach płytowych o grubości 25mm,
 • Biurko biurowe wyposażone w dolny panel maskujący,
 • Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm,
 • Krawędzie blatu i nóg zabezpieczone  trwałym obrzeżem ABS
 • Struktura BS – Biuro Special – zapewniająca trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek oraz klasę higieny E1,
 • Regulowane stopki, niwelujące nierówności podłogi.
 

Biurko

1

Wymiary:

 • szerokość – 100 cm,
 • głębokość – 60 cm,
 • wysokość – 76 cm

Cechy produktu:

 • nowoczesny design,
 • ozdoba i funkcjonalność,
 • materiał: MDF laminowany,
 • szeroki blat
 

Krzesła

14

Cechy produktu:

 • Siedzisko oraz oparcie wykonane z bardzo trwałego plastiku ze specjalną powłoką antypoślizgową
 • Oparcie i siedzisko profilowane

Wymiary:

szerokość 46cm, wysokość 81cm

 

Krzesła ( fotele)biurowe

3

Cechy produktu:

 • Produkt objęty gwarancją
 • Amortyzator gazowy umożliwiający regulację pionową w zakresie 10 cm
 • Siedzisko i oparcie wykonane z miękkiej skóry ekologicznej
 • Mechanizm bujania z możliwością dostosowania do wagi ciała
 • Mechanizm blokowania w pozycji pionowej
 • Kółka nie brudzące i nie rysujące podłóg
 • Podłokietniki wykończone dodatkowo skórą

Wymiary:

wysokość siedziska 48-58 cm

szerokość siedziska 54 cm

głębokość siedziska 52 cm

wysokość oparcia 72 cm

wysokość od podłoża do podłokietników 74 – 84 cm szerokość podłokietników 65 cm

 

Stół rozkładany

2

 

blat płyta MDF

nogi drewno

długość stołu 150 cm, po rozłożeniu 190 cm

szerokość stołu 80 cm

wysokość stołu 75 cm

 

Stół

2

Wykonany z najwyższej jakości drewna dębowego lub bukowego

Cechy produktu:

Długość: 1400-2300 mm

Szerokość: 950 mm

Wysokość: 770 mm

Termin realizacji zamówienia: ok. 2-4 tygodni

 

Komoda

2

Wykonana  z wysokiej jakości płyty laminowanej.

Posiadająca szuflady i szafki.

Szerokość (cm)           130

Wysokość (cm)           110

Głębokość (cm)          48

 

Szafa + półka+ regał

2

Wymiary:

wysokość:       196 cm

szerokość:       80 cm

 głębokość / długość:  57 cm

III. Termin realizacji zamówienia:

– do 18.11.2014.

IV. Kryteria wyboru oferty:

– cena 100%

V. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru nr 1 oraz 2 zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 3. Podpisane oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Zdjęcia i opis produktów.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce w terminie do 07.11.2014  do godziny 14.00. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 07.11.2014 o gdz. 14.30 w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A.

VII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania przyczyny, w przypadku okoliczności, które nie były znane w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
 4. Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony na koszt Wykonawcy do Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach przy ulicy Bema 51 A. do 18.11.2014

 

Zapraszamy do składania ofert

 

 

Z poważaniem:

Załączniki:

 1. Oferta wykonawcy

 2. Wykaz

 3. Oświadczenie