Podsumowanie Projektu „Przez wsparcie do Samodzielności” realizowanego w ramach V konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku

{gallery}gallery/2013/19032013_podsumowanie_projektu{/gallery}

19 marca 2013 r. w Bartoszyckim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Przez wsparcie do Samodzielności” realizowanego  w ramach V konkursu o zlecenie realizacji zadań w 2010 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość swoją obecnością uświetniła Pani Aneta Mazur – Zastępca Burmistrza Miasta Bartoszyce, Pan Kamil Petynka – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Starosta Powiatu Bartoszyckiego Pan Wojciech Prokocki, Pani Stefania Michalik-Rosa – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Radni Miasta Bartoszyce oraz pozostali goście wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu oraz beneficjenci.

W ramach projektu zostały zorganizowane i przeprowadzone następujące rodzaje zadań, których dotyczył projekt:

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
  • WARSZTATY HAFTU KOMPUTEROWEGO
  • WARSZTATY KOMPUTEROWE
 2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
  • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE,
  • PORADNICTWO SPOŁECZNO-PRAWNE,
  • PORADNICTWO NA TEMAT PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIEŃ, DOSTĘPNYCH USŁUG, SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCY TECHNICZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
  • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną.
   • ZAJĘCIA  REHABILITACYJNE
   • WARSZTATY  TEATROTERAPII

Uczestnictwo w projekcie było całkowicie bezpłatne.
Celem spotkania było uroczyste podsumowanie przeprowadzonych przez SION w Bartoszycach poszczególnych form wsparcia  realizowanych w ciągu 3 lat. Każdy uczestnik projektu z rąk Pani Anety Mazur – Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszyce,   Pana Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Starosty Bartoszyckiego Pana Wojciecha Prokockiego otrzymał nagrodę, za udział w projekcie.

Odwiedziny WTZ w Kętrzynie

W poniedziałek 4 marca udaliśmy się na małą wycieczkę do miasta Kętrzyn, gdzie odwiedziliśmy swoich kolegów uczęszczających na zajęcia w Warsztatch Terapii Zajęciowej. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez Kierownika Warsztatu Pana Ryszarda Przybulińskiego. Wywarł na nas ogromne wrażenie swą otwartością i bezpośredniością. Opiekunem naszym podczas zwiedzania został jeden z podopiecznych, który w sposób szczegółowy opowiedział nam jak wygląda dzień pracy w WTZ w Kętrzynie. Oglądaliśmy z zaciekawieniem wszystkie pracownie: krawiecką, dziewiarską, stolarską, ślusarską, ceramiczną, plastyczną oraz gospodarstwa domowego.

Czytaj dalej Odwiedziny WTZ w Kętrzynie

Zabawa karnawałowa w Barce

23 stycznia 2013 udaliśmy się autobusem za zabawę karanawałową, która odbyła się w nowej świetlicy przy Cenrtum Barka w Górowie Iławeckim. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Czas spędzony na świetlicy umilała nam muzyka, przy której wysmienicie się bawilśmy. Braliśmu udział w różnego rodzaju konkursach np. konkurs na najlepszy taniec.

{gallery}gallery/23012013_wyjazd_gorowo{/gallery}

Aktywnie ku zatrudnieniu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach zaprasza do udział w projekcie:

„Aktywnie ku zatrudnieniu”
Okres realizacji: 01.02.2012 – 31.07.2012

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które:

• posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równorzędny;
• mieszkają w Bartoszycach;
• są w wieku 15 – 64 lata;
• są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo;
• chcą w miłej i przyjaznej atmosferze zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Rodzaje wsparcia oferowanego Uczestnikom Projektu:
• kurs komputerowy ECDL dla grupy 10 osób w okresie kwiecień-lipiec 2012 r.;
• kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem dla grupy 10 osób w okresie kwiecień-lipiec 2012 r.;
• warsztaty aktywizacji zawodowej dla wszystkich uczestników.

Rekrutacja Uczestników Projektu trwa do końca lutego 2012 roku.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!
Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje
zgodne z rozporządzeniem MEiN (Dz. U. nr 31 poz. 216) oraz certyfikat zawodowy

Załączniki:

Ankieta rekrutacyjna

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych