Podziękowania

Podziękowania dla Karola Kosińskiego oraz SION za aktywny udział w zbiórce nakrętek podczas „ZAKRĘCONEJ AKCJI” na rzecz Huberta i Mateusza.

 {gallery}article/2015/karol_dyplom/{/gallery}

Harmonogram Pracy Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Harmonogram Pracy

Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

(VII – XII 2015r.)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Porady I Kontaktu

Monika Maciejewska

14.00 – 16.00

14.00

16.00

Porady Prawne

Radomir Brodawski – konsultant w zakresie doradztwa i informacji prawnej

14.30 – 15.30

14.30

15.30

14.30

15.30

14.30

15.30

Porady Psychologiczne

Małgorzata Kuzia

Elwira Apanowicz

8.00 – 9.00

Małgorzata Kuzia

8.00

9.00

Małgorzata

Kuzia

8.00

9.00

Małgorzata Kuzia

13.00

14.30

Elwira

Apanowicz

13.00

14.30

Elwira

Apanowicz

Lokalizacja Punktu: Sala Spotkań Organizacji Pozarządowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach – główny hall na parterze,

Kontakt: telefon: 89 762 97 77 /wtorek, czwartek – piątek w godz. 14.00 – 15.30, poniedziałek, środa w godz. 14.00 – 16.00/

               e-mail: pomoc@mopsbartoszyce.pl

VI Olimpiada Przedszkolaka dla Dziewczyny i Chłopaka

W hali szkoły podstawowej nr 7 odbyła się już szósta edycja OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKA DLA DZIEWCZYNY I CHŁOPAKA. Organizatorem zawodów było Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4 w Bartoszycach.

Dzieci zmagały się w konkurencjach sprawnościowo-zręcznościowych. Najlepszym przedszkolem okazało się przedszkole nr 4. Wszystkie dzieci wykazały się znakomitą sprawnością i wolą rywalizacji.

Wśród odbywających się konkurencji rozegrane zostały przeznaczone dla trochę starszych zawodników: reprezentantów Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bartoszycach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach.

Podczas rozgrywanych konkurencji Reprezentanci zajęli kolejno miejsca:

 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bartoszycach
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
 3. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

{gallery}gallery/2015/11062015_olimpiada_przedszkolaka/{/gallery}

{gallery rows=3}joomgallery/originals/olimpiada_przedszkolaka_2015_28/{/gallery}

 

Przgląd Małych Form Artystycznych

W piatkowy dzień 29 maja odbył się coroczny Przgląd Małych Form Artystycznych, podczas którego mogly zaprezentować swój dorobek uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy czy Warsztatów Terapii Zawodowej.  W tym roku uczestnicy naszych warsztatów zaprezentowali przedstawienie nawiązujące do tematyki wakacyjnej – odpoczynku nad brzegiem morza.

{gallery}gallery/2015/29052015_przeglad_mops_bartoszyce{/gallery}

Dzień Matki i Ojca

Dzień Matki w WTZ.

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim MAMOM życzymy stu lat!!!. Z tej okazji przygotowaliśmy mały występ artystyczny. Uczestnicy bardzo się zaangażowali dając z siebie „wszystko”, tak  aby tego dnia na twarzach ojców i matek pojawiły się uśmiechy.

{gallery}gallery/2015/26052015_dzien_matki/{/gallery}

 

 

Polska biega

polska biega001Już po raz trzeci przedszkolaki z Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 oraz po raz pierwszy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wzięły udział w ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Celem akcji jest popularyzacja biegania wśród małych jak i dużych amatorów zdrowego stylu życia. Jak co roku dzieci biegały po boisku przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

{gallery}gallery/2015/21052015_polska_biega/{/gallery}

Festyn Jesteśmy Razem

W sobotę 16.05.2015r. z inicjatywy Warmisko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, na Starym Mieście w Olsztynie odbył się Festyn Integracyjny „Jesteśmy Razem”, którego celem była integracja środowiska osób niepełnosprawnych warmińsko-mazurskiego regionu.
Na rozstawionych straganach można było nabyć wyroby rękodzieła wykonanane w większości przez osoby niepełnosprawne. W tym roku nasze stowarzyszenie reprezentowały Warsztaty Terapii Zajeciowej oraz po raz pierwszy ZAZ-y.

{gallery}gallery/2015/18052015_festyn_olsztyn/{/gallery}

Oferta dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

OFERTA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa – przyjdź, zadzwoń, napisz i umów się na bezpłatną poradę psychologiczną lub prawną!
Osoba pierwszego kontaktu skieruje cię do odpowiedniego specjalisty!

Informujemy, że od dnia 4 maja 2015 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, w ramach Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, prowadzonego przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w ramach Warmińsko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw koordynowanej przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu
bezpłatnie realizowane są działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, m.in.:

 • pomoc prawna
 • pomoc psychologiczna
 • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą lub zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
 • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa

Wszelkich informacji udzielamy:

 • pod nr tel.: (89) 762 97 77, poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek w godz. 14.00 – 15.30, środa w godz. 14.00 – 16.00
 • e-mail: pomoc@mopsbartoszyce.pl
 • osobiście: w każdą środę, w godz. 14.00 – 16.00 /siedziba MOPS w Bartoszycach – sala w hallu głównym na parterze/

Niniejsze działania są finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

Harmonogram Pracy
Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce

  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Porady I Kontaktu

Monika Maciejewska

14.00 – 16.00

Porady Prawne

Radomir Brodawski

14.30 – 15.30 14.30 – 15.30 14.30 – 15.30 14.30 – 15.30

Porady Psychologiczne

Małgorzata Kuzia

Elwira Apanowicz

8.00 – 9.00

Małgorzata Kuzia

8.00 – 9.00

Małgorzata Kuzia

8.00 – 9.00

Małgorzata Kuzia

13.00 – 14.30

Elwira

Apanowicz

13.00 – 14.30

Elwira

Apanowicz

Lokalizacja Punktu:

Sala Spotkań Organizacji Pozarządowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach – główny hall na parterze

Kontakt:

telefon: 89 762 97 77 /poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek w godz. 14.00 – 15.30, środa w godz. 14.00 – 16.00/
e-mail: pomoc@mopsbartoszyce.pl

Śniadanie Wielkanocne w WTZ

W czwartek 2.04.2015r. jak co roku w budynku warsztatów odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Wśród zaproszonych gości znalazły się Dyrektor PCPR w Bartoszycach p. Brygida Adamajtis oraz Dyrektor MOPS w Bartoszycach p. Stefania Michalik Rosa.

{gallery}gallery/2015/02042015_sniadanie_wielkanocne/{/gallery}

foto: Damian Kijko

Partnerski Program Aktywizacji

Partnerski Program Aktywizacji na rzecz
integracji społeczno – zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych

Na przestrzeni 2014 roku kontynuowana była, wynikająca z umowy partnerskiej z dnia 01.07.2013 r., współpraca pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Partnerstwo było efektem wcześniejszego udziału w ogólnopolskim innowacyjnym projekcie pn. Modelowy system na rzecz integracji społecznej. Wypracowane w trakcie testowania modelu zasady współdziałania, po 1 lipca 2013r., zastosowano w lokalnym Partnerskim Programie Aktywizacji (PPA), który został ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową niepełnosprawnych osób bezrobotnych. Na przestrzeni 2014 r., specjaliści Partnerstwa (m.in. psycholog, pedagog, pośrednicy pracy, socjolog, pracownicy socjalni, doradca zawodowy, prawnicy) pracowali z grupą 11 niepełnosprawnych Klientów, korzystających z wsparcia MOPS i zarejestrowanych w PUP. W odniesieniu do każdego z nich został przygotowany Indywidualny Plan Wsparcia oraz ustalona indywidualna ścieżka kompleksowej aktywizacji społeczno – zawodowej. Całoroczna realizacja pakietów usług na rzecz niepełnosprawnych uczestników polegała m.in. na:

 • organizacji spotkań indywidualnych i grupowych ze specjalistami (PUP, MOPS, SION, PCPR),
 • zaangażowaniu indywidualnego doradcy osób niepełnosprawnych, finansowaniu kosztów badań lekarskich, wypłacie stypendiów stażowych (PUP),
 • organizacji prac społecznie użytecznych, staży, wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych (MOPS),
 • realizacji szkoleń zawodowych, staży, wypłacie stypendiów, zatrudnianiu (SION),
 • organizacji szkoleń zawodowych, staży (PCPR).

Łącznie na rzecz aktywizowanych Klientów członkowie Partnerstwa zrealizowali następujący zakres usług i świadczeń, na łączną kwotę 167.491,95 zł, w tym:

 • usługi specjalistów PPA  – 701,4 godz.,
 • koszty zaangażowanej kadry specjalistycznej – 19.052,09 zł,
 • wartość świadczeń pieniężnych wypłaconych na rzecz Klientów w oparciu o ustawy realizowane przez MOPS oraz koszty prac społecznie użytecznych, badań lekarskich, kursów zawodowych, stypendiów z tytułu stażu, stypendiów szkoleniowych poniesione przez pozostałych Partnerów – 148.439,86zł.

W obszarze aktywizacji społecznej realizowane działania dotyczyły wszystkich 11 Klientów. Z kolei w aktywizacji zawodowej, w poszczególnych formach uczestniczyło:

 • w szkoleniach zawodowych – 4 Klientów (5 szkoleń),
 • w pracach społecznie użytecznych – 2 Klientów,
 • w stażach u pracodawców – 7 Klientów.

W efekcie kompleksowych, zindywidualizowanych działań Partnerstwa zatrudnienie na otwartym rynku pracy podjęły 3 osoby.

W ostatnim kwartale 2014r. zrekrutowano również kolejną grupę 10 niepełnosprawnych osób bezrobotnych i przygotowano ją do cyklu aktywizującego, który będzie realizowany na przestrzeni 2015r.

Zgodnie z założeniami i warunkami współpracy PPA, wszystkie działania aktywizujące oraz zaangażowanie kadry i bazy technicznej odbywa się bezkosztowo, w ramach realizacji przez poszczególne podmioty bieżących zadań statutowych, przeznaczonych na ten cel środków lub zasobów pozyskanych dodatkowo w ramach działalności projektowej.