Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w BartoszycachIdea stworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej zrodziła się z wynikającej z głębi serca potrzeby pomocy osobom niepełnosprawnym. We współczesnym świecie ceniącym witalność, zdrowie i siłę fizyczną ludzie często zapominają o osobach dotkniętych dysfunkcjami. Placówki typu WTZ są odpowiedzią na wielorakie problemy z jakimi borykają się co dzień osoby niepełnosprawne. Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały w 2005 roku.

Celem realizowanych zajęć jest integracja społeczna rozumiana jako kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych (brata, sąsiada, ojca) i aktywizacja zawodowa czyli przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej (w zakładzie pracy chronionej bądź na otwartym rynku pracy).

Niniejsze zadania realizowane są w oparcie o 6 pracowni terapeutycznych:

Na ich bazie uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu. Mają możliwość poznawania i kształtowania pozytywnych relacji z innym domownikami oraz rozwijają swe możliwości i zdolności w kierunku nabywania konkretnych zawodów.

Program warsztatów trwa 3 lata. W tym czasie każdy z uczestników poznaje kolejno wszystkie pracownie. Dodatkowo uczestniczą w spotkaniach i imprezach okolicznościowych (typu bal karnawałowy czy choinka).

Kto może zostać uczestnikiem warsztatów?

Podstawą do zakwalifikowania do Warsztatów Terapii Zajęciowej jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w tego typu placówce oraz ukończenie 16 roku życia. Prowadzone przy naszym Stowarzyszeniu Warsztaty zapewniają opiekę i terapię 30 osobom o różnych schorzeniach. Budynek w którym znajduje się placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podjazd, szerokie drzwi czy odpowiednie sanitariaty zapewniają niezależność i komfort naszym podopiecznym. Dodatkowo Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim samochodem dzięki któremu zapewnia uczestnikom transport przed i po zajęciach.

Kontakt:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Bema 51a
11-200 Bartoszyce
tel.:89 764 0477

Kierownik: Jolanta Warmachowska

Witamy

Serdecznie witamy na naszych stronach. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach funkcjonuje od 1995r. Jednym z podstawowych celów działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest tworzenie warunków rehabilitacji i rewalidacji osób sprawnych inaczej. Stowarzyszenie od lat prowadzi rehabilitację na rzecz ww. osób, obejmującą swym zakresem: hipoterapię, autyzm, hydroterapię, rehabilitację leczniczą i ruchową, rehabilitację społeczną w formie terapii zajęciowej.

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach jest realizatorem szeregu programów, zarówno z PFRON-u, jak i programów autorskich Stowarzyszenia składanych do różnych fundacji i instytucji. Jest również organizatorem stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych. Stowarzyszenie jest stałym partnerem projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach o tematyce rehabilitacji społecznej (np. coroczne Przeglądy Małych Form Artystycznych Środowiskowych Placówek Wsparcia czy Klub Integracji Społecznej).

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto i powiat bartoszycki. Bartoszyce to miasto położone w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego w odległości ok. 16km od przejścia granicznego Bezledy-Bagriatonowsk. W mieście znajduje się szereg zabytków, wśród których najbardziej znana jest XV wieczna Brama Lidzbarska, będąca wizytówką naszego miasta.

 

opp

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W BARTOSZYCACH
11-200 Bartoszyce
ul. Bema 51a
PKO BP S.A o/BARTOSZYCE
231020 3570 0000 2802 0026 5603
Nip 743-160-16-47
REGON 510651665

KRS: 0000051822