25 – lecie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

15 maja 2020r., planowaliśmy zorganizowanie uroczystego Jubileuszu
25- lecia Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach. Uroczystość miała odbyć się w Bartoszyckim Domu Kultury, planowaliśmy zaprosić wielu naszych przyjaciół i osób współpracujących na co dzień z naszym Stowarzyszeniem, ale też osoby dzięki którym udało się nam osiągnąć tak wiele przez te minione lata.
W zaistniałej sytuacji, spowodowanej pandemią COVID-19, niestety nie było nam to dane…

Udało nam się jednak uczcić ten dzień w symboliczny sposób..

Jak co tydzień odkąd nie możemy się widywać z naszymi uczestnikami, dziś znów rozwieźliśmy im materiały do terapii oraz maseczki ochronne. Niestety nasi uczestnicy będą musieli na razie jeszcze pozostać w domach, ale sumiennie rozwiązują karty pracy, które im dostarczamy.

W ramach pomocy dla przychodni Warsztat Terapii Zajęciowej również szyją maseczki ochronne, które dziś przekazaliśmy pielęgniarkom. W ten sposób chcielibyśmy podziękować całej służbie zdrowia za ich ciężką pracę.

Szanowni Państwo!

Mamy nadzieję że środowisko osób niepełnosprawnych ma się dobrze. Wierzymy, że uda nam się przetrwać ten trudny czas. W związku z pandemią COVID-19 w życiu organizacji zostało wprowadzonych wiele ograniczeń. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w czasie pandemii część aktywności musiało zawiesić, ale mimo tego dalej prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez SION w czasie pandemii pracuje w „trybie awaryjnym”. Zajęcia terapeutyczne w placówce są zawieszone do 24 kwietnia, zgodnie
z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Uczestnicy WTZ nie biorą udziału w zajęciach, ale placówka pozostaje w ciągłym kontakcie z każdym uczestnikiem terapii. Pracownicy placówki z każdej pracowni terapeutycznej przygotowują dla nich zestawy ćwiczeń, zadania on – line lub wysyłają zadania do wykonania pocztą wraz z niezbędnymi materiałami do terapii. W SION prowadzona jest akcja „ szycie maseczek”. Pracownicy WTZ oraz ZAZ regularnie szyją maseczki dla podopiecznych placówek SION oraz ich rodzin. Osoby z WTZ otrzymują również zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych, dostosowanych do ich schorzeń, aby w czasie epidemii nie straciły swojej motoryczności. Podopieczni wiedzą,
że w każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc do placówki. Taka pomoc jest natychmiast realizowana. Dzięki zaangażowaniu kadry uczestnicy terapii czują się bezpieczni i „zaopiekowani”. Działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego została czasowo zawieszona. Dziękujemy rodzicom osób niepełnosprawnych za zaangażowanie w „akcję szycia maseczek”.

Życzymy zdrowia i serdecznie pozdrawiamy.
Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Wsparcie psychologiczne on- line w związku z koronawirusem.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach uruchomiło pomoc psychologiczną. Jeśli potrzebna jest pomoc, rozmowa, wsparcie psychologiczne itp. zadzwoń do siedziby Stowarzyszenia tel. 89 764 04 77
w godz. 9.00 -14.00 Z naszego wsparcia mogą skorzystać osoby
z niepełnosprawnościami, ich rodziny/opiekunowie z powiatu bartoszyckiego. Mamy nadzieję, że trzymacie się wszyscy zdrowo! Pozdrawiamy serdecznie!

Uwaga Rodzice i Opiekunowie !


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ruszył z naborem wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON.
Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.
Informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/?fbclid=IwAR3RMqv92dRHKh5h1RZe8oSgo9BFvPGWJoe5Af5Ey5uwrIQ3Ad4jb3V-Bho


lub


http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/961406;jsessionid=5FFBFD11B3BC6F3E8B72458E6547A713?fbclid=IwAR1xN1Hh2qb6cKj6aNVkflgvaMcMZc5TE7g8yBuvpHyGc2xP8hwLEKQH2k4