Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej nr 3 z Bartoszyc, że w tym szczególnym dniu przeprowadziła szereg działań dla uczniów, by ich stosunek do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami zmieniał się na lepsze, by rzadziej odwracali wzrok i lepiej rozumieli potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowana wystawa prac artystycznych wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami na zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w SION w Bartoszycach na holu Szkoły Podstawowej nr 3 udowadnia, że dzięki sztuce, która nie rozgranicza pojęć sprawności i niepełnosprawności, można najlepiej i najszybciej doprowadzić do integracji społecznej oraz postrzegania osób z niepełnosprawnościami jako pełnoprawnych i pełnosprawnych obywateli naszego społeczeństwa. Serdecznie dziękujemy za spotkanie z uczniami , którego motywem przewodnim było głośne czytanie fragmentu książki przez osobę z niepełnosprawnością. celem spotkania było wzajemne poznanie się i integrowanie osób niepełnosprawnych i zdrowych podczas wspólnych spotkań czytelniczych.