Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 21 – 27 października 2019 – „WIELOKULTUROWOŚĆ kapitałem przyszłości”

22.10.2019r. nasi uczestnicy odwiedzili Urząd Pracy w Bartoszycach, gdzie w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery 21 – 27 października 2019 – „WIELOKULTUROWOŚĆ kapitałem przyszłości” uczestniczyli w wykładzie podczas którego zostały omówione następujące zagadnienia:

  • kształtowanie pozytywnego stosunku do innych kultur
  • ukazanie szans i możliwości tkwiących w różnorodnym środowisku
  • ułatwienie komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur
  • ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w międzynarodowym zespole
  • wskazanie zalet szybkiej adaptacji cudzoziemców w kontekście społecznym, gospodarczym, zawodowym i edukacyjnym
  • tworzenie warunków sprzyjających integracji osób z innych kultur