IX Edycja „Dnia Latawca”

20.09.2019r. na Stadionie Miejskim w Bartoszycach odbyła się IX już edycja „Dnia Latawca”. Przy sprzyjającej jesiennej pogodzie, uczestnicy bartoszyckich oraz pobliskich placówek zaprezentowali własnoręcznie wykonane i ozdobione, piękne latawce. Imprezie towarzyszyły również inne atrakcje, takie jak: fotobudka, pokaz lotu paralotnią, gry i zabawy, słodki poczęstunek oraz grill. Konkurs przeprowadzony został w II kategoriach:


Latawiec płaski:
I miejsce – Kamil L. z latawcem „Smoczątko”
II miejsce – Waldemar Ch. z latawcem „Struś Pędziwiatr”
III miejsce – Mirosław G. z latawcem „Podniebny Liść”


Latawiec skrzynkowy:
I miejsce – Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku
II miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
III miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach

Zostały przyznane również wyróżnienia:
Radosław R. z latawcem „Lewandowski Orzeł z Polski”
Agnieszka K. z latawcem „Jestem w kropeczki”
Mariusz L. z latawcem „Dragon”

Dziękujemy wszystkim za udział w imprezie i wspólną zabawę.
Warmińsko – Mazurski Konwent Regionalny

18 września 2019 r. w Bartoszycach odbył się Warmińsko – Mazurski Konwent Regionalny organizacji i środowisk osób z niepełnosprawnościami, który zorganizowany został przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Bartoszycach. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób, wśród których byli m.in. Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Janusz Surmacz, przedstawiciele władz lokalnych, lokalni przedsiębiorcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciele szkół i przedszkoli oraz  organizacji, które na co dzień czynnie udzielają się w środowisku osób
z niepełnosprawnościami.

Konwenty Regionalne poprzedzają Kongres, który odbędzie się w październiku 2019r. w Warszawie. Konwenty są płaszczyzną do dyskusji na tematy ważne dla regionalnych środowisk osób z niepełnosprawnościami
i ich rodzin, organizacji oraz innych instytucji działających na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.

Głównym tematem konwentu było przedstawienie dobrych praktyk
w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami, likwidacji barier i dostępność. Naszym celem było przedstawienie działań podejmowanych w naszym regionie oraz wywołanie dyskusji nad powyższymi działaniami.

Na wstępie, zebranych przywitała Lucyna Jędryczka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

Po oficjalnym otwarciu Warmińsko – Mazurskiego Konwentu Regionalnego przez Starostę Powiatu Bartoszyckiego, Jana Zbigniewa Nadolnego, głos zabierali przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnością oraz instytucji publicznych. W poszczególnych panelach, przedstawione zostały działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami.
Wspieranie osób niepełnosprawnych i przedsiębiorców na rynku pracy omówił Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie Janusz Surmacz. Doświadczenia
w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej osób
z niepełnosprawnościami przedstawił Arkadiusz Stec, Kierownik ZAZ przy Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych. Ciekawym wystąpieniem był również temat „Niepełnosprawność pachnąca chlebem” na przykładzie działalności Spółdzielni Socjalnej „Dobra Ekonomia”, którą zaprezentował Artur Ziemacki.

Podczas spotkania, mieliśmy okazję posłuchać wystąpienia przedstawiciela Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie Andrzeja Jurkiana, który mówił o działaniach programu „Olsztyn bez barier”.
Politykę senioralną jako formę rozwoju organizacji pozarządowej przedstawił
Piotr Baczewski, Prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim.

Różnorodność głosów pozwoliła na wyłonienie postulatów które zostaną przekazane na Kongres Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się
w Warszawie.

 

Warsztaty trenerskie Powertex

Zadanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będacych w dyspozycji Samorzadu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

W dniach 4, 5, 6 września 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach odbywają się warsztaty trenerskie Powertex. Zajęcia prowadzone są przez Annę Walaszczyk trenera odpowiedzialnego za szkolenie instruktorów na terenie Polski.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pn. „ Pora na aktywność” działanie 1: Warsztaty trenerskie POWERTEX – podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi  sfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Warsztaty są skierowane do kadry specjalistycznej: terapeutów, instruktorów, którzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi
w różnego rodzaju w placówkach.

Fotorelacja z dzisiejszego spotkania