PODZIĘKOWANIE

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach  pragnie złożyć serdeczne podziękowania
Panu Tomaszowi Majewskiemu Prezesowi Zakładu Gospodarki Odpadami w Bartoszycach za życzliwość i przychylność
oraz okazane wsparcie Stowarzyszeniu.
Życzymy wielu sukcesów oraz wyrażamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Dziękujemy.