Projekt – „Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Szansa – Rozwój – Niezależność”


Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
realizuje projekt pod nazwą:
„Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
Szansa – Rozwój – Niezależność”

Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa – Rozwój – Niezależność”

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz niezależności 74 osób niepełnosprawnych
z powiatu bartoszyckiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie
zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Termin realizacji projektu: 01.04.2019r. do  31.03.2020r.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne, wsparcie w formie:

– wsparcia psychologicznego,
– zajęć rehabilitacyjnych,
– zajęć terapeutycznych dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
– zajęć logopedycznych,
– zajęć neurologopedycznych,
– zajęć integracji sensorycznej,
– terapii zajęciowej,
– masażu klasycznego,
– zajęć hydroterapii,
– rehabilitacji domowej.

Biuro projektu: ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce

tel./fax. 89 764 04 77
e-mail:
sionbartoszyce@wp.pl