PIERWSZE POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

12.02.2019r., W SIEDZIBIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W OLSZTYNIE ODBYŁO SIĘ PIERWSZE POSIEDZENIE RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

Zarządzeniem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego z 18 stycznia 2019 br., powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego IV kadencji. Współprzewodniczącymi zostali Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego i Bartłomiej Głuszak, z Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Wśród dwudziestu członków znajdują się przedstawiciele marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowych, stanowiących połowę jej składu. Jednym z członków rady, powołanym przez marszałka jest Marlena Kulis z Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie zadań pożytku publicznego realizowanych w szczególności we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Może również podejmować inicjatywy w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z sektorem obywatelskim. Podczas spotkania przedstawiono tematy związane z planem i harmonogramem pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2019 czy ustaleniami z posiedzenia Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, który odbył się 7 lutego 2019 r.