Andrzejki

Dnia 30.11.2018r. w WTZ w Bartoszycach odbyła się zabawa andrzejkowa, w której udział wzięli nasi uczestnicy warsztatów oraz uczestnicy z WTZ z Górowa Iławeckiego i mieszkańcy DPS-u w Kamińsku. Podczas zabawy wszyscy wzięli udział w wróżbach andrzejkowych z których dowiedzieli się o imieniu przyszłej sympatii czy wywróżonym zawodzie. Odbył się również, konkurs z nagrodami, zabawa taneczna oraz karaoke co sprzyjało wspólnej integracji.