Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach prowadzi zajęcia klubowe dla osób oczekujących na przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy SION. Spotkania odbywają się raz w tygodniu (sobota). W ramach Klubu prowadzona jest arteterapia grupowa,  poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia rehabilitacyjne.