Piknik Militarny

W dniu 14.09.2018 r. uczestnicy WTZ wzięli udział w Pikniku Militarnym. Mieli okazję zobaczyć pokaz musztry paradnej oraz pokaz sprzętu wojskowego.