Warsztaty „Zdrowo i aktywnie”

Informujemy, że pod hasłem „ Zdrowo i aktywnie” w miesiącu sierpniu odbyły się warsztaty,  do których zostały zaproszone osoby z niepełnosprawnościami z powiatu bartoszyckiego.

Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego z zakresu edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia publicznego- Województwa Warmińsko – Mazurskiego pt. „ Zdrowo i aktywnie”

Celem warsztatów było wykształcenie wśród beneficjentów projektu potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

– rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;

– prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;

– inspirowanie do podejmowania różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Warsztaty miały charakter edukacyjno – dydaktyczny.

Zaplanowano również udział uczestników w zabawie, podczas której wymyślano hasła i wierszyki, promujące zdrowe odżywianie oraz aktywny tryb życia. Zorganizowano także   „zdrowe” kalambury oraz konkurs na zdrową sałatkę warzywną.

Warsztaty prowadzone były przez wykwalifikowanego specjalistę a wzięła w nich udział  grupa 20 osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania uczestnicy projektu biorą również udział w zajęciach rehabilitacyjnych z zakresu profilaktyki wad postawy i nadwagi.

Poniżej relacja fotograficzna.