III Powiatowe zawody sportowo-rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych

15 czerwca 2018r., na Stadionie Miejskim w Bartoszycach, odbyły się III Powiatowe zawody sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
Zawody współfinansowane były ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. 
zawodach wzięli udział reprezentanci placówek z terenu powiatu bartoszyckiego.
Każdy ośrodek wystawił po 5 niepełnosprawnych zawodników, którzy rywalizowali 
w takich dyscyplinach sportowych jak:
bieg na 100 m;
rzut piłeczką palantową;
skok w dal;
pchnięcie kulą;
sztafeta 4x100m.
Komisja sędziowska wyłoniła I,II,III, dla placówek 
z najwyższą ilością punktów oraz kolejne miejsca według zebranych 
w poszczególnych konkurencjach punktów.
I tak:
I – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach,
II – Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach,
III – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim,
IV – Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku,
V – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach,
VI – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach.

Zawodnikom przyznano ciekawe nagrody rzeczowe oraz puchary 
i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki za uczestnictwo w zawodach. 
Na koniec zawodów wszyscy wspólnie grillowali. 
Zawody lekkoatletyczne na bartoszyckim stadionie, skupiły środowisko osób niepełnosprawnych z Bartoszyc, Kamińska i Górowa Iławeckiego. Walka toczyła się o zwycięstwo, ale największe znaczenie miała integracja i dobra zabawa.