IX Olimpiada Przedszkolaka

W dniu 29 maja uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych wzięli udział w Olimpiadzie Przedszkolaka. Zawody odbyły się w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach. Celem zawodów było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci młodych oraz integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w konkurencjach sportowych. Stowarzyszenie zajęło I miejsce a WTZ Bartoszyce zajęły III miejsce. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale i dyplomy za wygraną i sportową rywalizację.