Bezpieczne surfowanie

Szkolenie z bezpieczeństwa w sieci (Bezpieczne 
surfowanie w Internecie – bezpieczeństwo osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną w Internecie).

Zdjęcia z certyfikatami.