Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach

14 lutego 2018 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej gościli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach. Celem spotkania było przedstawienie działalności urzędu oraz form pomocy z których mogą skorzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Uczestnicy zapoznali się z dokumentami potrzebnymi do zarejestrowania się w Urzędzie, poznali poszczególne działy i ich zadania.

Dzięki temu będą potrafili samodzielnie się zarejestrować, korzystać z aktualnych ofert pracy, poradnictwa zawodowego i innych form wsparcia (np. staży zawodowych).