Szkolenie „Bezpieczne surfowanie w Internecie” – bezpieczeństwo Osoby z Niepełnosprawnością intelektualną w Internecie.

W dniach  05-07.02 i 09.02.2018 r. w Centrum szkoleniowo – konferencyjnym ARDI w Bartoszycach uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach wzięli udział w szkoleniu pn „Bezpieczne surfowanie w Internecie” – bezpieczeństwo Osoby z Niepełnosprawnością intelektualną w Internecie”.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Zdobywaj wiedzę razem z nami! ”, realizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego i lidzbarskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie RPWM.02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Operatorem projektu jest: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” z siedzibą w Olsztynie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestnika w tematykę bezpieczeństwa w Internecie:

  • umiejętność ochrony własnych urządzeń oraz rozumienie ryzyka i zagrożeń cyfrowych, wiedza dotycząca środków bezpieczeństwa i ochrony. ( co to są dane prywatne, co możemy udostępnić w internecie, niebezpieczeństwa internetu, podejrzane i niebezpieczne odnośniki- wyskakujące okienka – jak z nimi walczyć, programy antywirusowe, strony internetowe i bazy danych poświęcone bezpieczeństwu osoby z niepełnosprawnością intelektualna w sieci- praca w bazie danych.
  • Jak zachowywać się w mediach społecznościowych ( co to są media społecznościowe, Facebook, Instagram, Tweeter jako przykłady portali społecznościowych, zasady ustalania haseł, zjawisko hejtingu, facebook w praktyce: co zrobić jak ktoś zamieści zdjęcie, które nas obraża, jak usuwać niechciane i obraźliwe komentarze, jak zgłaszać nadużycie ze strony innych osób, jak usunąć nasze konto na Facebooku.
  • Opcje Google – bezpieczna konfiguracja mojego konta internetowego. Opcje YouTube – bezpieczny film w Internecie. Zasady Korzystania z komunikatorów internetowych
  • Bezpieczne zakupy w Internecie. Gdzie szukać pomocy jeśli zdarzy się coś złego – organizacje i funkcje pomocowe.

Uczestnik szkolenia  ma obowiązek przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie osiągniętych umiejętności i kwalifikacji. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.