„Opowieść Cygańska”

W dniu 21.02.2018r. zostaliśmy zaproszeni przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach. Wystawiliśmy dwa razy przedstawienie pt. „Opowieść Cygańska”.  W tym dniu mogliśmy przenieść się do świata teatru i obejrzeć spektakl  którym to, poprzez metody teatralne, mogliśmy poczuć i zobaczyć, jak to jest być asertywnym. Reżyserem spektaklu jest Pani Janina Tomaszewska, która od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem. Poprzez prezentację spektaklu chcemy uświadomić, że nie tylko osoby „zdrowe” mogą wiele zaoferować osobom niepełnosprawnym, ale i niepełnosprawni mogą ich czymś ubogacić. Obserwując siebie nawzajem zauważamy, że wszyscy nie są jednakowi, co nie znaczy że gorsi. Chcemy upowszechniać wizerunek osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.

Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach

14 lutego 2018 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej gościli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach. Celem spotkania było przedstawienie działalności urzędu oraz form pomocy z których mogą skorzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Uczestnicy zapoznali się z dokumentami potrzebnymi do zarejestrowania się w Urzędzie, poznali poszczególne działy i ich zadania.

Dzięki temu będą potrafili samodzielnie się zarejestrować, korzystać z aktualnych ofert pracy, poradnictwa zawodowego i innych form wsparcia (np. staży zawodowych).   

Wizyta francuskiej delegacji w Stowarzyszeniu

W dniu dzisiejszym, Stowarzyszenie, wizytowała francuska delegacja Gminy Ploeu L’Hermitage. Delegacja z uwagą zwiedziła placówkę i miała dużo pytań związanych z funkcjonowaniem i działaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie. Ciekawym punktem programu było przestawienie na motywach cygańskiej baśni pt. „Cygańska opowieść”, w trakcie którego podopieczni Stowarzyszenia przenieśli wszystkich w cygańskie klimaty.

Szkolenie „Bezpieczne surfowanie w Internecie” – bezpieczeństwo Osoby z Niepełnosprawnością intelektualną w Internecie.

W dniach  05-07.02 i 09.02.2018 r. w Centrum szkoleniowo – konferencyjnym ARDI w Bartoszycach uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach wzięli udział w szkoleniu pn „Bezpieczne surfowanie w Internecie” – bezpieczeństwo Osoby z Niepełnosprawnością intelektualną w Internecie”.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Zdobywaj wiedzę razem z nami! ”, realizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego i lidzbarskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie RPWM.02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Operatorem projektu jest: „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” z siedzibą w Olsztynie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestnika w tematykę bezpieczeństwa w Internecie:

  • umiejętność ochrony własnych urządzeń oraz rozumienie ryzyka i zagrożeń cyfrowych, wiedza dotycząca środków bezpieczeństwa i ochrony. ( co to są dane prywatne, co możemy udostępnić w internecie, niebezpieczeństwa internetu, podejrzane i niebezpieczne odnośniki- wyskakujące okienka – jak z nimi walczyć, programy antywirusowe, strony internetowe i bazy danych poświęcone bezpieczeństwu osoby z niepełnosprawnością intelektualna w sieci- praca w bazie danych.
  • Jak zachowywać się w mediach społecznościowych ( co to są media społecznościowe, Facebook, Instagram, Tweeter jako przykłady portali społecznościowych, zasady ustalania haseł, zjawisko hejtingu, facebook w praktyce: co zrobić jak ktoś zamieści zdjęcie, które nas obraża, jak usuwać niechciane i obraźliwe komentarze, jak zgłaszać nadużycie ze strony innych osób, jak usunąć nasze konto na Facebooku.
  • Opcje Google – bezpieczna konfiguracja mojego konta internetowego. Opcje YouTube – bezpieczny film w Internecie. Zasady Korzystania z komunikatorów internetowych
  • Bezpieczne zakupy w Internecie. Gdzie szukać pomocy jeśli zdarzy się coś złego – organizacje i funkcje pomocowe.

Uczestnik szkolenia  ma obowiązek przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie osiągniętych umiejętności i kwalifikacji. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.