Karnawał w MOPS

24 stycznia udaliśmy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na karnawał zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy. Poniżej zamieszczamy fotorelacje z w/w wydarzenia.