Wojewódzki konkurs piosenki „Świąteczny czas”

W dniu 5 grudnia, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach, odbył się Wojewódzki Konkurs Piosenki „Świąteczny czas”. Brały w nim udział różne pobliskie placówki, w tym WTZ Bartoszyce.

Głównym celem konkursu była popularyzacja piosenek, wierszy o tematyce świątecznej oraz kolęd. WTZ Bartoszyce zajęło II miejsce z kolędą „Bóg się rodzi”. Zespół nazywał się „WRONA BAND” a w skład zespołu wchodzili:

  • Damian Kijko
  • Dorota Matuszewicz
  • Martyna Jaroszyńska
  • Waldek Chludziński
  • Wioletta Wrona