Quiz wiedzy o zdrowiu psychicznym

W ramach projektu „Klub zdrowia” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w siedzibie Stowarzyszenia odbył się „Quiz wiedzy o zdrowiu psychicznym”, którym chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzeby i problemy w obszarze zdrowia psychicznego. rozpowszechnić wiedzę na temat zdrowia psychicznego, zwiększyć świadomość społeczną odnośnie znaczenia zdrowia psychicznego oraz zachęcić do podejmowania działań na rzecz zdrowia psychicznego.

W trakcie dzisiejszego spotkania przedstawiciele 6 placówek z terenu powiatu bartoszyckiego wzięli udział w quizie o zdrowiu psychicznym .

Quiz składał się z 6 rund. Wyłoniono najlepszych. Uczestnicy Quizu nie mieli łatwego zadania. Musieli zmierzyć się z trudnymi zagadnieniami.

Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców spośród 6 placówek:

III miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SION w Bartoszycach,

II miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy przy MOPS w Bartoszycach

Najlepszymi z najlepszych w Quizie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym została Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bartoszycach.