Szkolenie z terapii behawioralnej

„Szkolenie dotyczące terapii behawioralnej przeznaczone dla terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z autyzmem”.

W miniony weekend w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach odbył się I etap szkolenia dotyczącego terapii behawioralnej przeznaczone dla terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z autyzmem w ramach projektu dofinansowanego  ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach .

Rodzaj zadania którego dotyczy projekt:

  1. „ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji ”

Szkolenie realizowane jest ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.

 

ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SION W BARTOSZYCACH

  PARTNER PROJEKTU :

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 „ JESTEŚ-MY” W BARTOSZYCACH

Ukończenie kursu jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.