ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z procedurą rozeznania rynku

na świadczenie usługi w formie doradztwa zawodowego

(kod CPV: nr 85312320-8-usługi doradztwa)

 nr 1/EFS/2017/AS

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru DORADCY ZAWODOWEGO prowadzone jest w związku z realizacją projektu „Ruszamy do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 -2020,

Oś Priorytetowa RPWM. 11.00.00 Włączanie Społeczne,

Działanie 11.01.00 „Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EFS/2017/AS

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z procedurą rozeznania rynku

nr 2/EFS/2017/AS

na świadczenie usługi PSYCHOLOGA

(kod PCV: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru PSYCHOLOGA prowadzone jest w związku z realizacją projektu „Ruszamy do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 -2020,

Oś Priorytetowa RPWM. 11.00.00 Włączanie Społeczne,

Działanie 11.01.00 „Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/EFS/2017/AS

II Powiatowe zawody sportowo – rekreacyjne osób niepełnosprawnych

21 września 2017r., na Stadionie Miejskim w Bartoszycach, odbyły się II Powiatowe zawody sportowo – rekreacyjne osób niepełnosprawnych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

Zawody współfinansowane były ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Na zawody przybyli zaproszeni goście, min: dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie – Janusz Surmacz, Prezes Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie – Tadeusz Milewski oraz władze naszego miasta i powiatu.

W zawodach wzięli udział reprezentanci placówek z terenu powiatu bartoszyckiego:

– Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach,
– Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach,
– Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim,
– Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach,
– Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach,
– Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

Każdy ośrodek wystawił po 5 niepełnosprawnych zawodników, którzy rywalizowali
w takich dyscyplinach sportowych jak:

bieg na 100 m;
rzut piłeczką palantową;
skok w dal;
pchnięcie kulą;
sztafeta 4x100m.

Komisja sędziowska wyłoniła I,II,III miejsca, dla placówek
z najwyższą ilością punktów zebranych w poszczególnych konkurencjach, i tak:

I miejsce – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach

III miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim

IV miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

V miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

VI miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach.

Zawodnikom przyznano ciekawe nagrody rzeczowe oraz puchary i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki za uczestnictwo w zawodach. Na koniec zawodów wszyscy wspólnie grillowali.  

Łącznie w zawodach wzięło udział około 100 osób z terenu powiatu bartoszyckiego.

Zawody lekkoatletyczne na bartoszyckim stadionie, skupiły środowisko osób niepełnosprawnych z Bartoszyc i Górowa Iławeckiego. Walka toczyła się o zwycięstwo, ale nie mniejsze znaczenie miała integracja i dobra zabawa.

VII Dzień Latawca

 

W dniu 14.09.2017 Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych jak, co roku, zorganizowało ,,Dzień Latawca”.

Wyróżnione zostały latawce:

  • Jan Symokon, Daniel Lakei, Kamil Szczepaniak – „Podniebny ptak” – WTZ Górowo Iławeckie
  • Damian Rój – „Tropicana” – WTZ Bartoszyce
  • Karol Kosiński – „Scooby Doo Duch” – WTZ Bartoszyce
  • Jolanta Olszak – „Bujamy w przestworzach” – ŚDS Bartoszyce

Nagrodzone latawce, w kategorii płaskie, zostały:

  • III miejsce Julia Jankowska – „Lila” – SP nr3 w Bartoszycach
  • II miejsce Jacek – „ACE Wybielacze” – ZAZ Bartoszyce
  • I miejsce – „Zielony ludek” – ZAZ Bartoszyce

Nagrodzone latawce, w kategorii skrzynkowe, zostały:

  • III miejsce Gabrysia Knifka – „Szalona Gabi” – WTZ Bartoszyce
  • II miejsce Kornelia Muszyńska – „Piramida” – SP nr3 w Bartoszycach
  • I miejsce Mariusz Leszczyński, Bronisław Kazimierczak, Mariusz Opanowicz – „Tęcza” – ŚDS Bartoszyce

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z dnia latawca. Wykonany przez Studio ES za pomocą drona.

 

Konkurs kulinarny „Smaki 3 Kultur-dary lasu”

W sobotę 9 września, Urząd Miasta Bartoszyce we współpracy z Stowarzyszeniem „Dolina Róż” w Bartoszycach, zorganizowali konkurs kulinarny. Celem konkursu było promowanie tradycji kulinarnych wywodzących się z różnych kultur i wspólnot narodowościowych, popularyzowanie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców miasta, rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości uczestników konkursu poprzez prezentację specjałów oraz integracja mieszkańców różnych narodowości zamieszkujących region bartoszycki. W konkursie brała również nasza placówka, z potrawą bigos wigilijny borowikowy, przygotowaną przez Damiana Kijko z pomocą instruktora pracowni gospodarstwa domowego Marioli Skrzypa-Szaja. Za udział otrzymaliśmy bon w wysokości 75 zł.

W tym dniu była również zorganizowana loteria fantowa, na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych Marleny Motek i Huberta Dądzik. Odbywały się też pokazy taneczne oraz karate dla urozmaicenia czasu, zakończyło się rozdaniem bonów oraz dyplomów dla uczestników konkursu.