„Szkolenie dotyczące terapii behawioralnej przeznaczone dla terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z autyzmem”.

Szkolenie realizowane jest ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach

 

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach – realizator projektu oraz partner projektu STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „ JESTEŚ-MY”
W BARTOSZYCACH

informuje, iż organizuje „Szkolenie dotyczące terapii behawioralnej przeznaczone dla terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z autyzmem”.

Tematyka:

 • I stopień
  zapoznanie z podstawowymi zasadami terapii behawioralnej, diagnoza zaburzeń, charakterystyka behawioralna dzieci autystycznych
 • II stopień
  zachowania niepożądane i metody ich eliminowania, sposoby rejestracji zachowań trudnych, programy rozwijające samoobsługę i samodzielność
 • III stopień
  zasady pisania programów edukacyjnych, nauka rejestracji postępów ucznia, integracja dzieci autystycznych z dziećmi zdrowymi
 • Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl

Osoby prowadzące:
Superwizorzy SORW Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku – osoby doświadczone w pracy z osobami z autyzmem.

Miejsce:

Siedziba Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

ul.. Bema 51 A

11-200 Bartoszyce

 

Informacje dodatkowe:

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Organizator pokrywa koszty uczestnictwa, z wyjątkiem kosztów dojazdu.Zakwaterowanie we własnym zakresie.

W szkoleniu wykorzystywane są techniki audio-wizualne.

Dodatkowe informacje:

 • Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia po III stopniu

W celu wzięcia udziału w warsztatach szkoleniowych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w szkoleniu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu zostanie przekazane Państwu telefoniczne lub przesłane na adres e-mail podany w formularzu.

Szczegółowe informacje oraz program warsztatów szkoleniowych zostaną przekazane po złożeniu deklaracji.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, ul. Bema 51 A

11-200 Bartoszyce te. 89 764 04 77

 

ulotka do pobrania