Pracownia zaradności osobistej

Uczestnicy w pracowni zaradności osobistej i treningu ekonomicznego uczą się oszczędzania i rozporządzania własnymi środkami pieniężnymi, kształtują umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego produktu. Ważnym elementem jest doskonalenie umiejętności planowania zakupów na określoną kwotę (trenig ekonomiczny).