Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych jest stowarzyszeniem dobrowolnym, trwałym o celach niezarobkowych.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności teren województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, siedzibą zaś miasto Bartoszyce.

§3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw, może zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może przystąpić do organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy oraz wydawania broszur i informatorów.