Rozdział VII – Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§20

Projekty Statutu Stowarzyszenia oraz zmiany statutu wymagają uchwały Ogólnego Zebrania Członków.

§21

  1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Ogólnego Zebrania Członków podjętej większością głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania,
  2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia w chwili likwidacji zostanie przeznaczony na cele statutowe.