Rozdział V

Reprezentacja Stowarzyszenia

 

§18

 

1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

2. W imieniu Stowarzyszenia pisma, dokumenty oraz umowy podpisują dwaj członkowie Zarządu, lub członek Zarządu i pracownik Stowarzyszenia upoważniony do składania podpisów.

 

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Zarząd w jego imieniu podpisy składają dwaj członkowie Zarządu.

 

4. W przypadku podjęcia uchwały sprzecznej z prawem lub statutem sądu może na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora uchylić uchwałę.